• minedu logo transp new

    Η Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής έχει την έδρα της στην Αθήνα, Αναστασίου Τσόχα 15-17 και είναι αρμόδια για θέματα Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του νομού Αττικής. Έχει υπό την εποπτεία της 3.564 σχολικές μονάδες και ειδικότερα 2.548 σχολεία πρωτοβάθμιας και 1.016 σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

    Από την 1η Απρίλιου του 2019, Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης Αττικής είναι ο Δρ. Κόσυβας Γεώργιος, εκπαιδευτικός Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης κλάδου ΠΕ03 (ΑΔΑ: ΩΩΤΗ4653ΠΣ-ΒΔ3).

Π

Δ

Ε

 

Α

τ

τ

ι

κ

ή

ς

Phonebook-icon32x32  maps-icon32x32  rss-icon48x48

Γραμμή Βοηθείας

help line

safe line

SaferInternet4Kidslogo

sos-line

S

@

f

e

r

 

I

n

t

e

r

n

e

t

Βιογραφικό σημείωμα: Δρ Γεώργιος Κόσυβας, Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης Αττικής

Ο Γεώργιος Κόσυβας υπηρετεί από τον Απρίλιο του 2019 ως Περιφερειακός Διευθυντής Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής. Κατά το χρονικό διάστημα 2015-2019 αποσπάστηκε και τοποθετήθηκε ως Συντονιστής Εκπαίδευσης εξωτερικού στην Ελληνική Πρεσβεία στο Λονδίνο (http://hellenic-education-uk.europe.sch.gr/) και κατά το διάστημα 2012-2015 θήτευσε ως Σχολικός Σύμβουλος ΠΕ03-Μαθηματικών (http://users.sch.gr/gkosyvas/autosch/joomla15/ ) με έδρα τη ΔΔΕ Α΄ Αθήνας.

Είναι πτυχιούχος του Μαθηματικού Τμήματος της Φυσικομαθηματικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ., 1981) και της Παιδαγωγικής Ακαδημίας Τρίπολης (1985) με εξομοίωση από το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης (Π.Τ.Δ.Ε.) του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (Ε.Κ.Π.Α., 2001). Απέκτησε δύο μεταπτυχιακούς τίτλους σπουδών, στη Διδακτική και Μεθοδολογία των Μαθηματικών (Ε.Κ.Π.Α., 1997) και την Οργάνωση και Διοίκηση της Εκπαίδευσης (Université LibredeBruxelles, 2005). Ως υπότροφος του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ.) εκπόνησε τη διδακτορική του διατριβή και αναγορεύτηκε Διδάκτωρ Παιδαγωγικής του Α.Π.Θ. (2001) με βαθμό άριστα. Με άλλη μονοετή υποτροφία του Ι.Κ.Υ. διεξήγαγε μεταδιδακτορική έρευνα στη Μαθηματική Εκπαίδευση (PostDoc, 2003). Συμμετείχε επίσης ως ερευνητής και εκπαιδευτής στο Ευρωπαϊκό Ερευνητικό Πρόγραμμα MASCIL (Mathematics and Science for Life) του Ε.Κ.Π.Α. (2013-2016), με θέμα τα Μαθηματικά και τις Φυσικές επιστήμες στην καθημερινή ζωή και τον χώρο εργασίας.

Διορίστηκε στη δημόσια εκπαίδευση το 1987 και έχει διδάξει 22 έτη σε σχολικές μονάδες. Αναλυτικότερα, δίδαξε 2 έτη στο Πειραματικό Λύκειο Αγίων Αναργύρων, 2 έτη στο 1ο Πειραματικό Γυμνάσιο Αθηνών, 3 έτη στο Πρότυπο-Πειραματικό Λύκειο της Βαρβακείου Σχολής, 5 έτη με απόσπαση στο Ευρωπαϊκό Σχολείο Βρυξελλών III, καθώς και σε όλους τους τύπους των σχολικών μονάδων της Γενικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης. Έχει διδάξει επίσης στο Α.Π.Θ. (Ν. 407) καθώς και στα Περιφερειακά Εκπαιδευτικά Κέντρα (Π.Ε.Κ.), στον Ο.Ε.Π.Ε.Κ. και στο Μαράσλειο Διδασκαλείο Δημοτικής Εκπαίδευσης (Μ.Δ.Δ.Ε.) του Ε.Κ.Π.Α. (2009-2012) στον τομέα της μετεκπαίδευσης των δασκάλων.

Επιπλέον, κατέχει Πιστοποίηση Β΄ Επιπέδου στις Τεχνολογίες Πληροφοριών και Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση (Τ.Π.Ε.) και γνωρίζει άριστα Αγγλικά και Γαλλικά. Διαθέτει εξαιρετική έκθεση αξιολόγησης ως καθηγητής Μαθηματικών στο Ευρωπαϊκό Σχολείο Βρυξελλών ΙΙΙ (Rapport 2004) και άριστη αξιολόγηση για το έργο του ως Σχολικός Σύμβουλος Μαθηματικών (2014). Είναι κάτοχος άδειας διδασκαλίας (2015, Qualified Teacher Status) στη Μ. Βρετανία και πιστοποιητικού Καθοδηγητικής Επάρκειας του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (2013, Ε.Κ.Δ.Δ.Α.). Έχει παρακολουθήσει προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης στα ακόλουθα θέματα: Διοίκηση σχολικών μονάδων, Οργάνωση και Διοίκηση της Εκπαίδευσης, Λήψη αποφάσεων, Εκπαιδευτική ηγεσία, Βιωματικές δράσεις και Ερευνητικές εργασίες, Εκπαίδευση εκπαιδευτών ενηλίκων, Αξιολόγηση του μαθητή, Διαφοροποίηση της διδασκαλίας, Ενσωμάτωση της Ψηφιακής Τεχνολογίας στη διδασκαλία των Μαθηματικών, Εργαλεία Web II και εκπαιδευτική αξιοποίησή τους, Εκπαίδευση μέσα από την τέχνη, Επαγγελματικός προσανατολισμός, Προαγωγή της ψυχικής υγείας στο χώρο του σχολείου, Διατροφικές συνήθειες και αγωγή καταναλωτή, προσεγγίσεις σε τάξεις με μαθητές μεταναστευτικού/προσφυγικού προφιλ.

Επιπρόσθετα, διετέλεσε Αναπληρωτής Διευθυντής και Υποδιευθυντής του Π.Ε.Κ. Πειραιά υπεύθυνος για θέματα Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και μέλος του Επιστημονικού Εποπτικού Συμβουλίου (ΕΠΕΣ) του 2ου Πρότυπου-Πειραματικού Γυμνασίου Αθηνών και του 2ου Πρότυπου-Πειραματικού Λυκείου Αθηνών (2012-2015). Ως Σχολικός Σύμβουλος κλ. ΠΕ03 οργάνωσε πλήθος διασχολικών σεμιναρίων, δειγματικών διδασκαλιών και επιμορφωτικών δράσεων για τη βελτίωση της διδασκαλίας των Μαθηματικών. Στο πλαίσιο της παιδαγωγικής ευθύνης σχολικών μονάδων μετείχε στην οργάνωση επιμορφωτικών ημερίδων και συνέβαλε στην προώθηση και εφαρμογή καινοτομιών στην εκπαιδευτική διαδικασία (ερευνητικές εργασίες, αυτοαξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου της σχολικής μονάδας). Ως Συντονιστής Εκπαίδευσης Λονδίνου οργάνωσε συνέδρια, ημερίδες και επιμορφώσεις, δια ζώσης ή εξ αποστάσεως, για τις ανάγκες των χωρών της Βόρειας Ευρώπης (π.χ. Διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερης-ξένης γλώσσας, αξιολογήσεις OFSTED, Μέθοδος project, Διαδικτυακός εκφοβισμός, Διαφοροποιημένη διδασκαλία, Συνεργατική μάθηση, Ελληνόγλωσση Εκπαίδευση και Κρατικό Πιστοποιητικό Ελληνομάθειας). Έχει εργαστεί ως Συντονιστής στο μάθημα των Μαθηματικών και ως βαθμολογητής Πανελλαδικών Εξετάσεων Βαθμολογικών Κέντρων επί σειρά ετών καθώς και ως βαθμολογητής στους διαγωνισμούς της Ε.Μ.Ε. και του Α.Σ.Ε.Π. Έχει διατελέσει Πρόεδρος του Βαθμολογικού Κέντρου Προτύπων Σχολείων (2015), Αντιπρόεδρος του 31ου Βαθμολογικού Κέντρου (2013-2015), μέλος της Κ.Ε.Ε. (2013-15), εισηγητής στο μάθημα των Μαθηματικών στις εξετάσεις ομογενών (2012-14), Επόπτης Πανελλαδικών Εξετάσεων (2019) και των εξετάσεων για το Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας (2019).

Ακόμη, μετείχε ως εμπειρογνώμων σε ομάδες σύνταξης Προγραμμάτων Σπουδών Μαθηματικών του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου (1997-98) και του ΙΕΠ (2012-13 και 2014-15), ως κριτής μαθηματικών δραστηριοτήτων εκπαιδευτικών κλ. ΠΕ03 στο πρόγραμμα "Καινοτομία και Αριστεία" του Υπουργείου Παιδείας (2012) και ως αξιολογητής του ΙΕΠ για τα σχολικά εγχειρίδια Μαθηματικών του Γυμνασίου (2015). Υπήρξε μέλος οργανωτικών και επιστημονικών επιτροπών σεμιναρίων και συνεδρίων και κριτής επιστημονικών εργασιών σε διδακτικά και διοικητικά θέματα καθώς και συντάκτης εκπαιδευτικού και επιμορφωτικού υλικού. Στο συγγραφικό και ερευνητικό του έργο συγκαταλέγονται περισσότερες από 80 εργασίες (άρθρα σε ελληνικά και διεθνή περιοδικά, ανακοινώσεις σε επιστημονικά συνέδρια) και 10 βιβλία (4 ατομικά και 6 συλλογικά). Καταγίνεται με τη Διδακτική των Μαθηματικών, την εκπαιδευτική αξιολόγηση, τα Προγράμματα Σπουδών Μαθηματικών, την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών και με την ευρύτερη Παιδαγωγική των παιδιών και των ενηλίκων.

Τέλος, είναι έγγαμος και έχει δύο παιδιά ηλικίας 27 ετών.