• minedu logo transp new

    Η Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής έχει την έδρα της στην Αθήνα, Αναστασίου Τσόχα 15-17 και είναι αρμόδια για θέματα Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του νομού Αττικής. Έχει υπό την εποπτεία της 3.564 σχολικές μονάδες και ειδικότερα 2.548 σχολεία πρωτοβάθμιας και 1.016 σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

    Από την 1η Απρίλιου του 2019, Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης Αττικής είναι ο Δρ. Κόσυβας Γεώργιος, εκπαιδευτικός Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης κλάδου ΠΕ03 (ΑΔΑ: ΩΩΤΗ4653ΠΣ-ΒΔ3).

Π

Δ

Ε

 

Α

τ

τ

ι

κ

ή

ς

Phonebook-icon32x32  maps-icon32x32  rss-icon48x48

Γραμμή Βοηθείας

help line

safe line

SaferInternet4Kidslogo

sos-line

S

@

f

e

r

 

I

n

t

e

r

n

e

t

Παρασκευή, 28 Σεπτεμβρίου 2018 15:05

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΕΣΥ 2018

Προκήρυξη για την πλήρωση θέσεωνΠροϊσταμένων Κ.Ε.Σ.Υ.,   της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής. 

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ

 

Την πλήρωση θέσεων Προϊσταμένων Κ.Ε.Σ.Υ. της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής με τριετή θητεία, η οποία ξεκινά με την τοποθέτησή τους και λήγει την 31η Ιουλίου του τρίτου έτους που ακολουθεί την επιλογή τους και καλούμε τους ενδιαφερόμενους εκπαιδευτικούς που έχουν τα νόμιμα προσόντα και επιθυμούν να συμμετάσχουν στη διαδικασία επιλογής, να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας συνοδευόμενη από τα αναγκαία δικαιολογητικά για την πλήρωση των θέσεων αυτών ως εξής:

 

Ι. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ

       αα) 1ο Α΄ Αθήνας με έδρα την Αθήνα,

        ββ) 2ο Α΄ Αθήνας με έδρα την Αθήνα,

        γγ) 1ο Β΄ Αθήνας με έδρα τη Νέα Ιωνία,

        δδ) 2ο Β΄ Αθήνας με έδρα την Αγία Παρασκευή,

        εε) 1ο Γ΄ Αθήνας με έδρα το Αιγάλεω,

       στστ) 2ο Γ΄ Αθήνας με έδρα το Αιγάλεω,

         ζζ) 1ο Δ΄ Αθήνας με έδρα τη Νέα Σμύρνη,

         ηη) 2ο Δ΄ Αθήνας με έδρα τη Νέα Σμύρνη,

         θθ) 1ο Ανατολικής Αττικής με έδρα το Κορωπί,

        ιι) 2ο Ανατολικής Αττικής με έδρα το Κορωπί,

         ιαια) Δυτικής Αττικής με έδρα την Ελευσίνα,

         ιβιβ) 1ο Πειραιά με έδρα τον Πειραιά και

         ιγιγ) 2ο Πειραιά με έδρα τον Πειραιά.

          ΙΙ. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων υποψηφιότητας αρχίζει την Παρασκευή 28-9-2018 και ολοκληρώνεται τη Δευτέρα 8-10-2018 και ώρα 15.00.

ΙΙΙ. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ

1. Προϊστάμενοι Κ.Ε.Σ.Υ. επιλέγονται εκπαιδευτικοί ή Ε.Ε.Π. των κλάδων που προβλέπονται στις περιπτώσεις α΄ έως και γ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 9 του Νόμου 4547/2018, κάτοχοι του Βαθμού Α΄, με δωδεκαετή τουλάχιστον εκπαιδευτική υπηρεσία στην πρωτοβάθμια ή δευτεροβάθμια εκπαίδευση, οι οποίοι έχουν ασκήσει διδακτικά καθήκοντα σε σχολικές μονάδες για δέκα (10) τουλάχιστον έτη και οι οποίοι διαθέτουν τα προσόντα που απαιτούνται για την τοποθέτηση στα Κ.Ε.Σ.Υ., σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 9 του Νόμου 4547/2018 και πιστοποιημένη γνώση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.) Α΄ επιπέδου, η οποία τεκμαίρεται για τους εκπαιδευτικούς του κλάδου ΠΕ 86. Η γνώση Τ.Π.Ε. Α΄ επιπέδου αποδεικνύεται με τη σχετική πιστοποίηση ή σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 6 του άρθρου 26 του Π.Δ. 50/2001, όπως αυτό έχει τροποποιηθεί και ισχύει, για την απόδειξη της γνώσης χειρισμού Ηλεκτρονικού Υπολογιστή (Η/Υ).

2. Οι υποψήφιοι για τις θέσεις των Προϊσταμένων Κ.Ε.Σ.Υ. μπορούν να υποβάλουν αίτηση για τις θέσεις των Κ.Ε.Σ.Υ. μιας Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης.

ΙV. ΚΩΛΥΜΑΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΧΡΟΝΟΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

ΚΩΛΥΜΑΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ

1. Δεν επιτρέπεται να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας για τη θέση του Προϊσταμένου Κ.Ε.Σ.Υ. εκπαιδευτικοί οι οποίοι αποχωρούν υποχρεωτικά από την υπηρεσία λόγω συνταξιοδότησης εντός ενός (1) έτους από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των υποψηφιοτήτων.

2. Δεν επιλέγονται ως Προϊστάμενοι Κ.Ε.Σ.Υ. εκπαιδευτικοί στους οποίους, μετά την εξάντληση της πειθαρχικής διαδικασίας, έχει επιβληθεί για πειθαρχικό παράπτωμα, η ποινή της προσωρινής παύσης σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 109 του Υ.Κ. (Ν. 3528/2007), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, εκπαιδευτικοί των οποίων τα πιστοποιητικά των τυπικών προσόντων που προσκομίζονται κατά τη διαδικασία επιλογής είναι πλαστά ή υποβάλλουν στη διαδικασία αυτή αναληθείς δηλώσεις καθώς και εκπαιδευτικοί που έχουν απαλλαγεί από τα καθήκοντά τους για σοβαρό λόγο αναγόμενο σε πλημμελή άσκηση των υπηρεσιακών τους καθηκόντων.

3. Οι προϋποθέσεις και τα κριτήρια επιλογής πρέπει να συντρέχουν κατά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων υποψηφιοτήτων. Τα κωλύματα επιλογής δεν πρέπει να συντρέχουν τόσο κατά το χρόνο λήξης της προθεσμίας υποβολής της αίτησης υποψηφιότητας όσο και κατά το χρόνο τοποθέτησης από το αρμόδιο όργανο.

V. ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ

1. Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν τις αιτήσεις υποψηφιότητας για την επιλογή τους ως Προϊστάμενοι Κ.Ε.Σ.Υ. στη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης όπου έχουν οργανική θέση. Με την αίτηση υποψηφιότητας δηλώνεται η Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης για τις θέσεις της οποίας ο υποψήφιος εκδηλώνει ενδιαφέρον για συμμετοχή στη διαδικασία επιλογής. Οι εκπαιδευτικοί ή τα μέλη του Ε.Ε.Π. που κατέχουν οργανική θέση σε Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης, Διάγνωσης και Υποστήριξης Ειδικών Εκπαιδευτικών Αναγκών (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) υποβάλλουν αίτηση στο ΚΕ.Δ.Δ.Υ. της οργανικής τους θέσης, το οποίο είναι αρμόδιο για τον έλεγχο της ακρίβειας των δηλούμενων στοιχείων, τη θεώρηση της αίτησης και τη μέριμνα για την έκδοση πιστοποιητικού υπηρεσιακών μεταβολών, σύμφωνα με την αμέσως κατωτέρω παράγραφο.

2. Οι αιτήσεις συνοδεύονται από φάκελο υποψηφιότητας στον οποίο εμπεριέχονται όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την απόδειξη των τυπικών προσόντων των υποψηφίων, ομαδοποιημένα σε υποενότητες, όπως αυτές αναλύονται στο βιογραφικό σημείωμα, ο οποίος περιλαμβάνει:

α) Πλήρες πιστοποιητικό υπηρεσιακών μεταβολών.

β) Βιογραφικό σημείωμα.

γ) Αντίγραφα τίτλων σπουδών, μετεκπαίδευσης και επιμόρφωσης.

δ) Αποδεικτικά γνώσης ξένων γλωσσών.

ε) Πιστοποιητικά επιμόρφωσης στις Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.) ή αποδεικτικά γνώσης χειρισμού Ηλεκτρονικού Υπολογιστή (Η/Υ).

στ) Αποδεικτικά συγγραφικού έργου.

ζ) Βεβαιώσεις ή υπηρεσιακά έγγραφα που αφορούν στο διδακτικό - επιμορφωτικό έργο καθώς και στην διοικητική και διδακτική εμπειρία, τα οποία πρέπει να αναφέρουν χρόνο έναρξης και λήξης, κατά περίπτωση.

η) Κάθε άλλο δικαιολογητικό που κατά την κρίση του υποψηφίου μπορεί να συμβάλλει στη διαμόρφωση της κρίσης του Συμβουλίου περί της προσωπικότητας και της γενικής συγκρότησής του.

θ) Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 (Α' 75) με την οποία βεβαιώνεται:

αα) ότι ο εκπαιδευτικός δεν έχει καταδικαστεί τελεσίδικα για πειθαρχικό παράπτωμα με την ποινή της προσωρινής παύσης σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 109 του Υπαλληλικού Κώδικα (ν. 3528/2007 Α' 26), όπως σήμερα ισχύει, ββ) η γνησιότητα των υποβαλλόμενων τίτλων σπουδών και λοιπών δικαιολογητικών, γγ) ότι ο εκπαιδευτικός ή το μέλος Ε.Ε.Π. δεν έχει απαλλαγεί από τα καθήκοντά του ως στέλεχος της εκπαίδευσης για σοβαρό λόγο αναγόμενο σε πλημμελή άσκηση των υπηρεσιακών του καθηκόντων.

Όλοι οι τίτλοι σπουδών που προέρχονται από ιδρύματα ανώτατης εκπαίδευσης της αλλοδαπής, πρέπει να είναι αναγνωρισμένοι από το Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.), Διαπανεπιστημιακό Κέντρο Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών της Αλλοδαπής ή το Ινστιτούτο Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Ι.Τ.Ε.). Ξενόγλωσσες βεβαιώσεις ή έγγραφα που υποβάλλονται πρέπει να έχουν επίσημα μεταφραστεί από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών ή άλλο αρμόδιο κατά νόμο όργανο.

Μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων δεν γίνονται δεκτά συμπληρωματικά δικαιολογητικά.

3. Οι Διευθύνσεις Εκπαίδευσης ή τα ΚΕ.Δ.Δ.Υ., ανάλογα με την υπηρεσία στην οποία υποβάλλεται η αίτηση υποψηφιότητας, σύμφωνα με την παράγραφο V 1 της παρούσας, είναι αρμόδιες για την συγκέντρωση των αιτήσεων, τον έλεγχο της ακρίβειας των δηλουμένων στοιχείων, τη θεώρηση της αίτησης και τη μέριμνα για την έκδοση πιστοποιητικού υπηρεσιακών μεταβολών. Αντίγραφο κάθε αίτησης παραμένει στη υπηρεσία υποβολής και η πρωτότυπη αίτηση, μαζί με το φάκελο υποψηφιότητας, διαβιβάζονται στην Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης για την οποία έχει εκδηλώσει ενδιαφέρον ο υποψήφιος. Οι αιτήσεις και οι φάκελοι υποψηφιότητας διατηρούνται στις Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης καθ' όλη τη διάρκεια της θητείας των Προϊσταμένων των Κ.Ε.Σ.Υ.

VI. ΣΤΑΔΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

1. Η επιλογή των υποψηφίων πραγματοποιείται από το Περιφερειακό Συμβούλιο Επιλογής που προβλέπεται στην παρ. 3 του άρθρου 26 του ν. 4547/2018, σύμφωνα με τα κριτήρια επιλογής που ορίζει ο ίδιος νόμος.

2. Το Περιφερειακό Συμβούλιο Επιλογής, σε συνεδρίασή του που πραγματοποιείται μέσα σε δέκα (10) ημέρες από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των υποψηφιοτήτων και με τη συγκρότηση που προβλέπεται στην περίπτωση δ της παρ. 3 του άρθρου 26 του ν. 4547/2018, επιλέγει τους υποψηφίους που έχουν τα τυπικά προσόντα για να γίνουν δεκτοί στις διαδικασίες επιλογής Προϊσταμένων των Κ.Ε.Σ.Υ. και καταρτίζει τον πίνακα δεκτών υποψηφίων κατά αλφαβητική σειρά. Επίσης καταρτίζει τον πίνακα μη δεκτών υποψηφίων, παραθέτοντας την αιτιολογία, για την οποία δεν γίνονται δεκτοί. Στον πίνακα των μη δεκτών δεν αναγράφεται το ονοματεπώνυμο των υποψηφίων αλλά ο αριθμός μητρώου του εκπαιδευτικού ή του μέλους Ε.Ε.Π., καθώς και ο αριθμός πρωτοκόλλου της αίτησης υποψηφιότητας του. Το Συμβούλιο κοινοποιεί τους πίνακες στο Τμήμα Προσωπικού της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής, το οποίο μεριμνά για την ανάρτησή τους στην ιστοσελίδα της.

Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν έγγραφη ένσταση κατά των πινάκων μέσα σε τρεις (3) εργάσιμες ημέρες από την ανάρτησή τους. Οι ενστάσεις υποβάλλονται ιδιοχείρως ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail) ή τηλεομοιοτυπία (fax).

Μέσα σε τρεις (3) εργάσιμες ημέρες από την παραλαβή τους, το Συμβούλιο αποφαίνεται αιτιολογημένα για τις ενστάσεις, αναπροσαρμόζει τους πίνακες, ενημερώνει σχετικά τους ενδιαφερόμενους και κοινοποιεί τους πίνακες στο Τμήμα Προσωπικού της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής, το οποίο μεριμνά για την ανάρτησή τους στην ιστοσελίδα της.

3. Στη συνέχεια το Περιφερειακό Συμβούλιο Επιλογής καταρτίζει προσωρινό ενιαίο αξιολογικό πίνακα, για τις θέσεις των Προϊσταμένων Κ.Ε.Σ.Υ. της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής, στον οποίο κατατάσσονται οι δεκτοί υποψήφιοι σύμφωνα με τα κριτήρια επιλογής των περιπτώσεων α' και β' της παρ. 1 του άρθρου 23 του ν. 4547/2018. Ο πίνακας κοινοποιείται στο Τμήμα Προσωπικού της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής, το οποίο μεριμνά για την ανάρτησή τους στην ιστοσελίδα της.

Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν έγγραφη ένσταση κατά των πινάκων μέσα σε τρεις (3) εργάσιμες ημέρες από την ανάρτησή τους. Οι ενστάσεις υποβάλλονται ιδιοχείρως ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail) ή τηλεομοιοτυπία (fax).

Μέσα σε τρεις (3) εργάσιμες ημέρες από την παραλαβή τους, το Περιφερειακό Συμβούλιο Επιλογής αποφαίνεται αιτιολογημένα για τις ενστάσεις, αναπροσαρμόζει τον πίνακα και τον κοινοποιεί στο Τμήμα Προσωπικού της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής, το οποίο μεριμνά για την ανάρτησή του στην ιστοσελίδα της, ώστε να ενημερωθούν σχετικά οι ενδιαφερόμενοι.

4. Μετά την αναπροσαρμογή του προσωρινού ενιαίου αξιολογικού πίνακα, το Περιφερειακό Συμβούλιο Επιλογής ορίζει τις ημερομηνίες πρόσκλησης των υποψηφίων σε συνέντευξη. Η πρόσκληση, με τις ημερομηνίες κατά τις οποίες καλούνται οι υποψήφιοι στη συνέντευξη, αναρτάται στην ιστοσελίδα της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής, τουλάχιστον σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από την έναρξη της διαδικασίας.

Υποψήφιοι, οι οποίοι δηλώνουν κώλυμα προσέλευσης κατά την καθορισμένη γι' αυτούς ημερομηνία, υποβάλλουν ιδιοχείρως ή μέσω τηλεομοιοτυπίας (fax) ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail), αίτημα αλλαγής ημερομηνίας προς το Περιφερειακό Συμβούλιο Επιλογής. Το Περιφερειακό Συμβούλιο Επιλογής εξετάζει την αναγκαιότητα, βάσει της τεκμηρίωσης του αιτήματος του υποψηφίου και σε εξαιρετική περίπτωση, δύναται να ορίζει νέα ημερομηνία προσέλευσης, αμέσως μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας συνεντεύξεων και πριν από την κατάρτιση του τελικού ενιαίου αξιολογικού πίνακα.

Υποψήφιοι, οι οποίοι δεν προσέρχονται στη συνέντευξη αποκλείονται από την επιλογή.

5. Η διαδικασία της συνέντευξης προβλέπεται στα άρθρα 6, 7, 8 και 9 της υπ’ αριθμ. Φ.351.1/41/157241/Ε3/25-9-2018 Απόφασης του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων με τίτλο «Ρύθμιση θεμάτων σχετικών με τη διαδικασία επιλογής και τοποθέτησης των Προϊσταμένων των Κέντρων Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης (Κ.Ε.Σ.Υ.)» (ΦΕΚ 4196/Β΄/2018).

6. Μετά το πέρας της συνέντευξης όλων των υποψηφίων, το Περιφερειακό Συμβούλιο Επιλογής καταρτίζει με αξιολογική σειρά ενιαίο πίνακα επιλογής με βάση τις συνολικές μονάδες κάθε υποψηφίου, που έχει συμμετάσχει στη διαδικασία. Το σύνολο των μονάδων κάθε υποψηφίου προκύπτει από το άθροισμα όλων των μονάδων στα επιμέρους κριτήρια. Σε περίπτωση συγκέντρωσης συνολικά ίσου αριθμού μονάδων, προηγείται στον αξιολογικό πίνακα ο υποψήφιος που συγκεντρώνει περισσότερες μονάδες στα κριτήρια κατά τη σειρά που αναφέρονται στην παρ. 1 του άρθρου 23 του Ν. 4547/2018.

7. Εντός πέντε (5) ημερών από την κατάρτισή του ο τελικός πίνακας επιλογής Προϊσταμένων Κ.Ε.Σ.Υ. υποβάλλεται από τον Πρόεδρο του Περιφερειακού Συμβουλίου Επιλογής, στον Περιφερειακό Δ/ντή Εκπαίδευσης Αττικής για την κύρωσή του, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 21 του ν. 4547/2018. Ο ανωτέρω πίνακας, ύστερα από την κύρωσή του αναρτάται αυθημερόν στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, καθώς και της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής, για ενημέρωση των υποψηφίων.

 

VII. ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ

Η προκήρυξη αναρτάται στην ιστοσελίδα της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής, κοινοποιείται στο Τμήμα Δ' Στελεχών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του ΥΠ.Π.Ε.Θ., καθώς και στο Α.Σ.Ε.Π., προκειμένου να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του.

Εφιστάται η προσοχή των υποψηφίων ως προς το γεγονός ότι οι ανακοινώσεις που αφορούν κάθε στάδιο της παρούσας διαδικασίας θα γίνονται μέσω της ιστοσελίδας της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής. Συνεπώς, οι υποψήφιοι θα πρέπει να παρακολουθούν την ιστοσελίδα της (http://attik.pde.sch.gr).

 

Ο   Περιφερειακός Διευθυντής

Εκπαίδευσης Αττικής

 

Χαράλαμπος Λόντος      

 

δειτε τα συνημμένα