• minedu logo transp new

    Η Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής έχει την έδρα της στην Αθήνα, Αναστασίου Τσόχα 15-17 και είναι αρμόδια για θέματα Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του νομού Αττικής. Έχει υπό την εποπτεία της 3.564 σχολικές μονάδες και ειδικότερα 2.548 σχολεία πρωτοβάθμιας και 1.016 σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

    Από την 1η Απρίλιου του 2019, Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης Αττικής είναι ο Δρ. Κόσυβας Γεώργιος, εκπαιδευτικός Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης κλάδου ΠΕ03 (ΑΔΑ: ΩΩΤΗ4653ΠΣ-ΒΔ3).

Π

Δ

Ε

 

Α

τ

τ

ι

κ

ή

ς

Phonebook-icon32x32  maps-icon32x32  rss-icon48x48

Γραμμή Βοηθείας

help line

safe line

SaferInternet4Kidslogo

sos-line

S

@

f

e

r

 

I

n

t

e

r

n

e

t

Δευτέρα, 08 Απριλίου 2019 13:57

Χαιρετισμός του νέου Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης Αττικής, Γεωργίου Δ. Κόσυβα

Αγαπητές, Αγαπητοί Συνάδελφοι και Συνεργάτες,

Η ανάληψη των καθηκόντων μου ως Περιφερειακού Διευθυντή Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής, αποτελεί σημαντική πρόκληση για μένα. Έχοντας πλήρη συναίσθηση των ευθυνών που αναλαμβάνω, δεσμεύομαι να καταβάλλω κάθε δυνατή προσπάθεια για να ανταποκριθώ στην εκπλήρωση των πολύπτυχων αναγκών των εκπαιδευτικών λειτουργών, μαθητών και γονέων και κηδεμόνων.

Διαδέχθηκα τον εξαιρετικό συνάδελφο κ. Χαράλαμπο Λόντο, ο οποίος με ενημέρωσε για το έργο που έχει συντελεστεί στην Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Αττικής. Τον ευχαριστώ θερμά.

Με αυτή την ευκαιρία θα ήθελα να τονίσω ότι θα συμβάλλω στην ανάπτυξη γόνιμης συνεργασίας με τις Διευθύντριες και τους Διευθυντές Εκπαίδευσης,  τις Οργανωτικές Συντονίστριες και τους Οργανωτικούς Συντονιστές των Περιφερειακών Κέντρων Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού, τις Συντονίστριες και τους Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου, τις Προϊσταμένες και τους Προϊσταμένους των Κέντρων Συμβουλευτικής Υποστήριξης, τις Συντονίστριες και τους Συντονιστές Εκπαίδευσης Προσφύγων, τις Διευθύντριες, τις Προϊσταμένες και τους Διευθυντές των σχολικών μονάδων και όλα τα στελέχη της εκπαίδευσης, ευελπιστώντας ότι η συμπόρευσή μας και η διεπιστημονική υποστήριξη θα είναι ουσιαστική, έτσι ώστε ο συντονισμός των επί μέρους παρεμβάσεων να τελεσφορήσει. Ιδιαιτέρως, ευχαριστώ τους εκπαιδευτικούς για τις άοκνες προσπάθειες, το θερμό ζήλο και την υποδειγματική ευσυνειδησία, με την οποία επιτελούν το λειτούργημά τους, καταθέτοντας την ψυχή τους σε πολυποίκιλες πρωτοβουλίες μάθησης, αγωγής και αντισταθμιστικής εκπαίδευσης σε νηπιαγωγεία και δημοτικά, γυμνάσια και λύκεια, σχολεία γενικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης, εργαστηριακά κέντρα, δομές υποδοχής και ειδικής αγωγής και γενικά σε όλες τις μορφές σχολικών μονάδων.

Επιπλέον, οι καθημερινές εμπειρίες μου σμιλεύονται από την αυθεντική επικοινωνία με το προσωπικό της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Αττικής: την Προϊσταμένη της Διεύθυνσης, την Προϊσταμένη και τον Προϊστάμενο του αντίστοιχου Τμήματος/Γραφείου, τον Υπεύθυνο του Παρατηρητηρίου για τη Σχολική Βία & τον Εκφοβισμό, τους διοικητικούς υπαλλήλους και τους αποσπασμένους εκπαιδευτικούς. Η βοήθεια όλων των προαναφερομένων είναι πολύτιμη για τη διασφάλιση της νομιμότητας και της αποδοτικής υπηρεσιακής λειτουργίας. Ακόμη και οι δυσκολίες και τα προβλήματα που ανακύπτουν μέσα στην πολύτροπη καθημερινότητα, δεν κάμπτουν τη θέλησή μας, αλλά αντίθετα σφυρηλατούν σχέσεις εμπιστοσύνης και αλληλοϋποστήριξης με κοινό στόχο να υπηρετήσουμε με αγάπη και αφοσίωση τη βελτίωση της εκπαίδευσης.

Είναι γενικά αποδεκτό ότι οι μαθητές μαθαίνουν καλύτερα σε ένα σχολείο μαθητοκεντρικό, ενεργητικό, βιωματικό, αυθεντικό. Σε ένα σχολείο επίκαιρο, συνεργατικό και καινοτόμο που μεριμνά για την ασφάλεια των εκπαιδευομένων, τονώνει τα κίνητρα μάθησης και προάγει τις δυνατότητές τους στο βέλτιστο δυνατό βαθμό, καλλιεργεί ολόπλευρα την προσωπικότητά τους, αναπτύσσει ισόρροπα τη νοητική, συναισθηματική και κοινωνική σφαίρα και βελτιώνει τις διαπροσωπικές σχέσεις των μελών. Το εν λόγω σχολείο βασίζεται στο όραμα ενός κόσμου που σέβεται τα ανθρώπινα δικαιώματα, υποστηρίζει το διάλογο των πολιτισμών, την αμοιβαία κατανόηση και την αποδοχή της διαφορετικότητας, προωθεί την κοινωνική συνοχή και την ειρηνική συνύπαρξη, την πλήρη συμμετοχή των μαθητριών και μαθητών στην κοινωνική ζωή, ώστε να είναι σε θέση να ζήσουν δημιουργικά στο πολυπολιτισμικό περιβάλλον του παρόντος και του μέλλοντος.

Υπό αυτό το πρίσμα, καλούμαστε να εκπονήσουμε καινοτόμες δράσεις και προγράμματα σχολικών δραστηριοτήτων που αξιοποιούν την ψηφιακή τεχνολογία και προωθούν την εξωστρέφεια των εκπαιδευτικών οργανισμών και ταυτόχρονα οφείλουμε να ενθαρρύνουμε την ανάπτυξη των συναισθηματικών και γνωστικών δεξιοτήτων και την καλλιέργεια της αυτοεκτίμησης για την αντιμετώπιση του σχολικού εκφοβισμού, την καταπολέμηση των διακρίσεων και την προώθηση της ενταξιακής εκπαίδευσης. Πάνω από όλα, στόχος μας είναι να κεντρίσουμε το ενδιαφέρον των μαθητριών και των μαθητών και να ενισχύσουμε την αυτοπεποίθησή τους στο σπουδαίο αγώνα της μάθησής τους, για να αποκομίσουν αργότερα τους πλούσιους καρπούς της πολύμοχθης προσπάθειάς τους. Οι γονείς ευχόμαστε να χαίρονται και να καμαρώνουν τα παιδιά τους, καθώς θα τα βλέπουν να βιώνουν το αίσθημα της επιτυχίας και της προσωπικής αξίας και να προοδεύουν με βήματα σταθερά και μελετημένα.

Αξίζει να τονιστεί ότι η αξιοκρατία, η διαφάνεια, η ισότητα ευκαιριών στην εκπαίδευση, η αλληλεγγύη και η συλλογικότητα εδραιώνουν την αλλαγή νοοτροπίας και παρακινούν όλους μας σε υπεύθυνη στάση ζωής. Εύχομαι σε όσους αφιερώνονται στο έργο του εκπαιδευτικού σχεδιασμού, της εφαρμογής, της επιστημονικής και παιδαγωγικής υποστήριξης και της ανατροφοδότησης να συνεχίσουν να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους σε κλίμα ζεστής επικοινωνίας, οικοδομώντας σχέσεις εμπιστοσύνης στην εκπαιδευτική κοινότητα.

Προσωπικά, θα εργαστώ με αίσθημα δικαίου, ευαισθησία για τις ανθρώπινες ανάγκες, αλλά και επιμονή στην τήρηση των κανόνων και την ανάπτυξη των ηθικών αξιών. Στην προσπάθεια αυτή ζητώ τη στήριξη και τη συνεργασία όλων σας. Σας καλώ λοιπόν να συνενώσουμε τις δυνάμεις μας με σκοπό τη διασφάλιση της ποιότητας στην εκπαίδευση.

Με αυτές τις σκέψεις και την πεποίθηση ότι η παιδεία με τις πηγαίες αξίες που καλλιεργεί μπορεί να συμβάλλει στη δημιουργία ενός καλύτερου κόσμου, σας χαιρετώ από τη θέση του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης Αττικής και εύχομαι ολόψυχα σε όλες και όλους υγεία και καλή επιτυχία στο πολύπλευρο έργο της κοινής προσφοράς για την καλυτέρευση της εκπαίδευσης των νέων μας, οι οποίοι ενσαρκώνουν την ελπίδα και το μέλλον του τόπου μας.

Με ιδιαίτερη εκτίμηση,

Γεώργιος Δ. Κόσυβας

Περιφερειακός Διευθυντής

Εκπαίδευσης Αττικής