• minedu logo transp new

    Η Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής έχει την έδρα της στην Αθήνα, Αναστασίου Τσόχα 15-17 και είναι αρμόδια για θέματα Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του νομού Αττικής. Έχει υπό την εποπτεία της 3.564 σχολικές μονάδες και ειδικότερα 2.548 σχολεία πρωτοβάθμιας και 1.016 σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

    Από την 1η Απρίλιου του 2019, Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης Αττικής είναι ο Δρ. Κόσυβας Γεώργιος, εκπαιδευτικός Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης κλάδου ΠΕ03 (ΑΔΑ: ΩΩΤΗ4653ΠΣ-ΒΔ3).

Π

Δ

Ε

 

Α

τ

τ

ι

κ

ή

ς

Phonebook-icon32x32  maps-icon32x32  rss-icon48x48

Γραμμή Βοηθείας

help line

safe line

SaferInternet4Kidslogo

sos-line

S

@

f

e

r

 

I

n

t

e

r

n

e

t

Πέμπτη, 28 Μαΐου 2015 14:09

Ν.4281/2014 (ΦΕΚ 150/8-8-2014)

Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες   διατάξεις - Τροποποίηση των διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α' 161) και διατάξεων του Ν.4250/2014 (Αξιολόγηση Δ.Υ.)

Αναζητήστε τον Νόμο στο Διαδίκτυο

Πέμπτη, 28 Μαΐου 2015 13:55

Ν.4250/2014 (ΦΕΚ 74/26-03-2014)

Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα - Τροποποίηση των διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α' 161) και λοιπές ρυθμίσεις (Αξιολόγηση Δ.Υ.)

Αναζητήστε τον Νόμο στο Διαδίκτυο

 

Πέμπτη, 28 Μαΐου 2015 13:45

Ν.4210/2013 (ΦΕΚ 254/21-11-2013)

Ρυθμίσεις Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και άλλες διατάξεις (Μηχανογραφικές-Αναρρωτικές-Εκπαιδευτικές Άδειες Δ.Υ.)
 
 
 

Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο − βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012−2015.

Αναζητήστε στο διαδίκτυο

Πέμπτη, 28 Μαΐου 2015 13:10

Υπαλληλικός Κώδικας - 3528/2007

Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ
Πέμπτη, 28 Μαΐου 2015 11:48

Ν.1566/1985

ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ.

Αναζητήστε στο διαδίκτυο

Πέμπτη, 28 Μαΐου 2015 11:44

N.3475/2006

Οργάνωση και λειτουργία της δευτεροβάθμιας επαγγελματικής εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις.

Αναζητήστε στο Διαδίκτυο

Πέμπτη, 28 Μαΐου 2015 11:27

Ν.4327/2015

Επείγοντα μέτρα για την Πρωτοβάθμια, Δευτεροβάθμια και Τριτοβάθμια Εκπαίδευση και άλλες διατάξεις.

Περιεχόμενα

Α. Τροποποίηση διατάξεων του ν. 4186/2013 − Θέματα Γενικού και Επαγγελματικού Λυκείου
Β. Πειραματικά – Πρότυπα
Γ. Επιλογή Στελεχών
Δ. Λοιπά Θέματα

Αναζητήστε στο Διαδίδικτυο

Τετάρτη, 20 Μαΐου 2015 10:44

Καθηκοντολόγιο εκπαιδευτικών

Καθορισμός των ειδικότερων καθηκόντων και αρμοδιοτήτων των προϊσταμένων των περιφερειακών υπηρεσιών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, των διευθυντών και υποδιευθυντών των σχολικών μονάδων και ΣΕΚ και των συλλόγων διδασκόντων Δ1/105657?08.10.2002 (ΦΕΚ 1340/τΒ'/16.10.2002)

Τροποποίηση του ως άνω καθηκοντολογίου (Φ.353.1/17/81587/Δ1/17-07-2012)

Δευτέρα, 04 Μαΐου 2015 11:05

Οργανόγραμμα

pde

Σελίδα 55 από 62