Επιμορφωτικές Ημερίδες Εκπαιδευτικών Προσχολικής εκπαίδευσης «Το αειφόρο σχολείο»

Στο πλαίσιο των δράσεων του 5ου ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Αττικής και σύμφωνα με το Π. Δ. 79/2017  θα διεξαχθούν Ημερίδες με θέμα:  «Το

Συναντήσεις Εργασίας με τους/τις Διευθυντές/τριες των Σχολικών Μονάδων και τους/τις Προϊσταμένους/ες των Νηπιαγωγείων Ανατολικής Αττικής

Στο πλαίσιο των ενημερωτικών δράσεων του 5ου ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Αττικής  (Πράξη 4/21-12-2018) θα γίνουν συναντήσεις εργασίας με τους/τις Διευθυντές/τριες των Σχολικών