Η ενίσχυση των γνωστικών λειτουργιών εντός και διά μέσου του μαθήματος της Φυσικής Αγωγής