ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ Σ.Ε.Ε Β΄/ΘΜΙΑΣ

ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΤΗΛΕ-ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ: ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΚΑΙ ΜΑΘΗΣΗ: ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ, ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

Επιμορφωτική δράση για γονείς και εκπαιδευτικούς σε συνεργασία με «Το χαμόγελο του Παιδιού»

Επιμορφωτικές συναντήσεις εκπαιδευτικών ΠΕ04 μηνός Νοεμβρίου 2019

Πρόσκληση συμμετοχής σε Σεμινάριο για εκπαιδευτικούς ΠΕ 80

Επιμορφωτικές συναντήσεις εκπαιδευτικών ΠΕ04 μηνός Οκτωβρίου 2019

Επιμορφωτικές συναντήσεις εκπαιδευτικών ΠΕ04 μηνός Σεπτεμβρίου 2019

Ενημερωτική/επιμορφωτική συνάντηση ΠΕ11

Επιμορφωτικά Σεμινάρια για τους ΠΕ86 της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με θέμα: «Πλαίσιο λειτουργίας του μαθήματος Α.Ε.Π.Π. του μεταβατικού Προγράμματος Σπουδών της Γ΄ τάξης του Γενικού Λυκείου, για το σχολικό έτος 2019-2020» (ΠΕ86, 9 & 10 Σεπτεββρίου 2019)

Ενδοσχολική Επιμόρφωση στο Γυμνάσιο Ραφήνας «Σχολικός εκφοβισμός και διαχείριση προβλημάτων συμπεριφοράς των μαθητών» (26 Ιουνίου 2019)

Ενδοσχολική Επιμόρφωση στο ΓΕ.Λ. Ραφήνας «Μελέτες περίπτωσης: Διαχείριση της συμπεριφοράς των μαθητών  στο σχολείο και την ένταξή τους στη Σχολική Ζωή» (24 Ιουνίου 2019)

Επιμορφωτικές συναντήσεις εκπαιδευτικών ΠΕ04 μηνός Μαΐου 2019

Διεξαγωγή Βιωματικού Σεμιναρίου «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ: Physical Computing με τον μικροελεγκτή micro:bit και με τον υπολογιστή Raspberry Pi » (ΠΕ86, 20 & 22 Μαΐου 2019)

Επιμορφωτική συνάντηση των εκπαιδευτικών ΠΕ06 (Αγγλικής Γλώσσας) για την αξιολόγηση των μαθητών των Γυμνασίων, Γενικών Λυκείων και ΕΠΑΛ στο μάθημα της αγγλικής γλώσσας (22 Μαΐου 2019)

Επιμορφωτική Ημερίδα: Η Ειδική Αγωγή στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, (5-9-2019) ΣΕΕ κ.κ. Ατταλιώτου, Παπαδοπούλου, Αργύρης

Επιμορφωτική συνάντηση με θέμα : «Μετάβαση των μαθητών/τριών από το από τη μια βαθμίδα εκπαίδευσης στην άλλη», (10-9-2019),ΣΕΕ κ.κ. Χαρίτος, Καραγιάννη