ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΠΕ.Κ.Ε.Σ.

ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΤΗΛΕ-ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ: ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΚΑΙ ΜΑΘΗΣΗ: ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ, ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

Συνάντηση εργασίας με Ομάδες Υποστήριξης των Σχολείων στην Εξ ΑΕ

Συνάντηση εργασίας με Διευθυντές/Διευθύντριες Δημοτικών Σχολείων

Συνάντηση εργασίας με Διευθυντές/Διευθύντριες Δημοτικών Σχολείων

Επιμορφωτική δράση για γονείς και εκπαιδευτικούς σε συνεργασία με «Το χαμόγελο του Παιδιού»

1η Ημερίδα των Τμημάτων Ένταξης Δημοτικών Σχολείων παιδαγωγικής ευθύνης κας Παπαδοπούλου»

Επιμορφωτική δράση για Διευθυντές/ντριες Σχολείων με θέμα «Εκπαίδευση προσφύγων»

«Επιμορφωτικές Δράσεις σε συνεργασία με το ¨Χαμόγελο του Παιδιού¨»

Επιμορφωτικές Ημερίδες εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ70 και Ειδικοτήτων Δημοτικών Σχολείων

Επιμορφωτικές συναντήσεις εκπαιδευτικών ΠΕ04 μηνός Νοεμβρίου 2019

Πρόσκληση συμμετοχής σε Σεμινάριο για εκπαιδευτικούς ΠΕ 80

Επιμορφωτικές συναντήσεις εκπαιδευτικών ΠΕ04 μηνός Οκτωβρίου 2019

Επιμορφωτικό Βιωματικό Σεμινάριο για τους ΠΕ86 της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης με θέμα: «STEM & ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΜΕ LEGO WEDO» (ΠΕ86, 9, 16 & 23 Οκτωβρίου 2019)

Επιμορφωτικές συναντήσεις εκπαιδευτικών ΠΕ04 μηνός Σεπτεμβρίου 2019

Πρόσκληση σε παιδαγωγική συνάντηση και βιωματικό εργαστήριο των Σχολείων της Μαραθώνιας Διαδρομής

Ενημερωτική/επιμορφωτική συνάντηση ΠΕ11

Επιμορφωτικά Σεμινάρια για τους ΠΕ86 της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με θέμα: «Πλαίσιο λειτουργίας του μαθήματος Α.Ε.Π.Π. του μεταβατικού Προγράμματος Σπουδών της Γ΄ τάξης του Γενικού Λυκείου, για το σχολικό έτος 2019-2020» (ΠΕ86, 9 & 10 Σεπτεμβρίου 2019)

Επιμορφωτικά Βιωματικά Σεμινάρια για τους ΠΕ86 της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης με θέμα «Ο Εννοιολογικός Χάρτης και οι Κλείδες Παρατήρησης στη διδασκαλία των μαθημάτων Πληροφορικής» (ΠΕ86 5 & 6 Σεπτεμβρίου 2019)

Συναντήσεις Εργασίας με τους/τις Διευθυντές/τριες των Σχολικών Μονάδων και τους/τις Προϊσταμένους/ες των Νηπιαγωγείων Ανατολικής Αττικής: α) 6ο Δημοτικό Σχολείο Γέρακα (15-1-2019) β) 25ο Δημοτικό Σχολείο Αχαρνών (22-1-2019) γ) 1ο  Δημοτικό Σχολείο Κιτσίου (5-2-2019)

Επιμορφωτική Ημερίδα στο Δημοτικό Σχολείο Ανατολής Ν. Μάκρης με θέμα: «Σύγχρονες Προσεγγίσεις στην Εκπαιδευτική Διαδικασία» (9-4-2019)

Επιμορφωτική Δράση στο 6ο Δημοτικό Σχολείο Γέρακα με θέμα «Μετάβαση των μαθητριών/μαθητών από τη μία βαθμίδα της εκπαίδευσης στην άλλη» (17-5-2019)

Ημερίδες Εκπαιδευτικών Προσχολικής εκπαίδευσης «Το αειφόρο σχολείο»: α) 1ο Νηπιαγωγείο Κιτσίου (27-2-2019) β) 1ο Νηπιαγωγείο Αχαρνών (1-3-2019) γ)2ο Νηπιαγωγείο Παιανίας (5-3-2019) δ) 2ο Νηπιαγωγείο Καλυβίων (6-3-2019) ε) 28ο Νηπιαγωγείο Αχαρνών (7-3-2019) στ) 6ο Νηπιαγωγείο Γέρακα (14-3-2019) ζ) 1ο, 2ο, 3ο και 4ο Νηπιαγωγεία Αγίου Στεφάνου (15-3-2019)

Ημερίδα στο 1ο Δημοτικό Σχολείο Αρτέμιδος με θέμα «Μετάβαση των μαθητριών/μαθητών από το Νηπιαγωγείο στο Δημοτικό Σχολείο»(20-6-2019)

Ημερίδα στο 7ο Δημοτικό σχολείο Γέρακα με θέμα «Μετάβαση των μαθητριών/μαθητών από το Νηπιαγωγείο στο Δημοτικό Σχολείο» (Τετάρτη 19-6-2019) 

Ενδοσχολική Επιμόρφωση στο Γυμνάσιο Ραφήνας «Σχολικός εκφοβισμός και διαχείριση προβλημάτων συμπεριφοράς των μαθητών» (26 Ιουνίου 2019)

Ενδοσχολική Επιμόρφωση στο ΓΕ.Λ. Ραφήνας «Μελέτες περίπτωσης: Διαχείριση της συμπεριφοράς των μαθητών  στο σχολείο και την ένταξή τους στη Σχολική Ζωή» (24 Ιουνίου 2019)

Επιμορφωτικές συναντήσεις εκπαιδευτικών ΠΕ04 μηνός Μαΐου 2019

Διεξαγωγή Βιωματικού Σεμιναρίου «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ: Physical Computing με τον μικροελεγκτή micro:bit και με τον υπολογιστή Raspberry Pi » (ΠΕ86, 20 & 22 Μαΐου 2019)

Επιμορφωτική συνάντηση των εκπαιδευτικών ΠΕ06 (Αγγλικής Γλώσσας) για την αξιολόγηση των μαθητών των Γυμνασίων, Γενικών Λυκείων και ΕΠΑΛ στο μάθημα της αγγλικής γλώσσας, (22 Μαΐου 2019)

Αλλαγή ημερομηνίας υλοποίησης Επιμορφωτικής δράσης με θέμα : «Η αξιοποίηση του παραμυθιακού λόγου στη διδασκαλία της μουσικής παιδιών πρώτης σχολικής ηλικίας», (9-9-2019), ΣΕΕ κ. Αγγελάκη

Έναρξη σχολικού έτους 2019-2020. (5-9-2019), ΣΕΕ κ. Ρογάρη

Παρουσίαση καλών πρακτικών. Μετάβαση των μαθητών/τριών από το Νηπιαγωγείο στο Δημοτικό Σχολείο, (6-9-2029), ΣΕΕ κ.κ. Ευθυμιοπούλου, Φεγγερού

Ημερίδα: Μετάβαση των μαθητών/τριών από το από το Νηπιαγωγείο στο Δημοτικό Σχολείο, (9-9-2019), ΣΕΕ κ.κ. Παπαδοπούλου, Ευθυμιοπούλου

Επιμορφωτική δράση: Μετάβαση των μαθητών/τριών από το από το Νηπιαγωγείο στο Δημοτικό Σχολείο, (10-9-2019),ΣΕΕ κ.κ. Ευθυμιοπούλου, Μανούσου

Επιμορφωτική Δράση για τη μετάβαση των μαθητών/τριών από το από το Νηπιαγωγείο στο Δημοτικό σχολείο, (9-9-2019), ΣΕΕ κ.κ. Φεγγερού, Μητρόπουλος

Επιμορφωτική δράση μετάβασης μαθητών/τριών από το από το Νηπιαγωγείο στο Δημοτικό σχολείο, (5-9-2019), ΣΕΕ Μανούσου, Φεγγερού

Επιμορφωτική δράση με θέμα : «Πρώτη Ανάγνωση», (3-9-2019), ΣΕΕ κ.κ. Ευθυμιοπούλου, Ρογάρη

Επιμορφωτική Ημερίδα: Παιχνίδι και Τμήματα Ένταξης, (4-9-2019),ΣΕΕ κ. Ατταλιώτου

Επιμορφωτική Ημερίδα: Η Ειδική Αγωγή στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, (5-9-2019) ΣΕΕ κ.κ. Ατταλιώτου, Παπαδοπούλου, Αργύρης

Επιμορφωτική συνάντηση: Έναρξη σχολικού έτους 2019-2020, (4-9-2019), ΣΕΕ κ. Χαρίτος

Επιμορφωτική συνάντηση με θέμα:  «Έναρξη σχολικού έτους 2019-2020», (5-9-2019),ΣΕΕ κ. Χαρίτος

Επιμορφωτική συνάντηση με θέμα: «Έναρξη σχολικού έτους 2019-2020», (4-9-2019), ΣΕΕ κ. Μητρόπουλος

Επιμορφωτική συνάντηση: «Έναρξη σχολικού έτους 2019-2020», (4-9-2019), ΣΕΕ κ. Παπαχρήστος

Επιμορφωτική συνάντηση με θέμα: «Έναρξη σχολικού έτους 2019-2020»,(4-9-2019), ΣΕΕ κ. Κ. Παπαχρήστος

Επιμορφωτική συνάντηση: Έναρξη σχολικού έτους 2019-2020, (4-9-2019), ΣΕΕ κ. Μανούσου

Επιμορφωτική συνάντηση με θέμα:  «Έναρξη σχολικού έτους 2019-2020», (6-9-2019), ΣΕΕ κ. Μανούσου

Επιμορφωτική συνάντηση: «Έναρξη σχολικού έτους 2019-2020. Προγραμματισμός Παιδαγωγικού Έργου σχολικών μονάδων», (6-9-2019), ΣΕΕ κ. Παπαδοπούλου

Επιμορφωτική συνάντηση με θέμα : «Μετάβαση των μαθητών/τριών από το από τη μια βαθμίδα εκπαίδευσης στην άλλη», (10-9-2019),ΣΕΕ κ.κ. Χαρίτος, Καραγιάννη

Αλλαγή τόπου υλοποίησης επιμορφωτικής δράσης με θέμα : «Παρουσίαση καλών πρακτικών. Μετάβαση των μαθητών/τριών από το Νηπιαγωγείο στο Δημοτικό σχολείο», (6-9-2019), ΣΕΕ κ.κ. Ευθυμιοπούλου, Φεγγερού

Επιμορφωτική δράση: Η αξιοποίηση του παραμυθιακού λόγου στη διδασκαλία της μουσικής παιδιών πρώτης σχολικής ηλικίας, (9-9-2019), ΣΕΕ κ. Αγγελάκη

Συνάντηση εργασίας με Διευθυντές/ντριες Δημοτικών Σχολείων Διονύσου και Ωρωπού με θέμα: Διαχείριση των παιδιών με Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες στις Σχολικές Μονάδες (20-9-2019), ΣΕΕ κ. Παπαδοπούλου, Ατταλιώτου