ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ Σ.Ε.Ε Α΄/ΘΜΙΑΣ

ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΤΗΛΕ-ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ: ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΚΑΙ ΜΑΘΗΣΗ: ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ, ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

Συνάντηση εργασίας με Ομάδες Υποστήριξης των Σχολείων στην Εξ ΑΕ

Συνάντηση εργασίας με Διευθυντές/Διευθύντριες Δημοτικών Σχολείων

Συνάντηση εργασίας με Διευθυντές/Διευθύντριες Δημοτικών Σχολείων

Επιμορφωτική δράση για γονείς και εκπαιδευτικούς σε συνεργασία με «Το χαμόγελο του Παιδιού»

1η Ημερίδα των Τμημάτων Ένταξης Δημοτικών Σχολείων παιδαγωγικής ευθύνης κας Παπαδοπούλου»

Επιμορφωτική δράση για Διευθυντές/ντριες Σχολείων με θέμα «Εκπαίδευση προσφύγων»

«Επιμορφωτικές Δράσεις σε συνεργασία με το ¨Χαμόγελο του Παιδιού¨»

Επιμορφωτικές Ημερίδες εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ70 και Ειδικοτήτων Δημοτικών Σχολείων

Επιμορφωτικό Βιωματικό Σεμινάριο για τους ΠΕ86 της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης με θέμα: «STEM & ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΜΕ LEGO WEDO» (ΠΕ86, 9, 16 & 23 Οκτωβρίου 2019)

Ενημερωτική/επιμορφωτική συνάντηση ΠΕ11

Επιμορφωτικά Βιωματικά σεμινάρια για τους ΠΕ86 της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης με θέμα «Ο Εννοιολογικός Χάρτης και οι Κλείδες Παρατήρησης στη διδασκαλία των μαθημάτων Πληροφορικής» (ΠΕ86, 5 & 6 Σεπτεμβρίου 2019)

Συναντήσεις Εργασίας με τους/τις Διευθυντές/τριες των Σχολικών Μονάδων και τους/τις Προϊσταμένους/ες των Νηπιαγωγείων Ανατολικής Αττικής: α)6ο Δημοτικό Σχολείο Γέρακα (15-1-2019) β) 25ο Δημοτικό Σχολείο Αχαρνών (22-1-2019) γ) 1ο  Δημοτικό Σχολείο Κιτσίου (5-2-2019)

Επιμορφωτική Ημερίδα στο Δημοτικό Σχολείο Ανατολής Ν. Μάκρης με θέμα: «Σύγχρονες Προσεγγίσεις στην Εκπαιδευτική Διαδικασία» (9-4-2019)

Επιμορφωτική Ημερίδα στα στα 26ο & 29ο Δημοτικά Σχολεία Αχαρνώνμε θέμα: «Σύγχρονες Προσεγγίσεις στην Εκπαιδευτική Διαδικασία» (21-3-2019)

Επιμορφωτική Δράση στο 6ο Δημοτικό Σχολείο Γέρακα με θέμα «Μετάβαση των μαθητριών/μαθητών από τη μία βαθμίδα της εκπαίδευσης στην άλλη» (17-5-2019)

Ημερίδες Εκπαιδευτικών Προσχολικής εκπαίδευσης «Το αειφόρο σχολείο»: α) 1ο Νηπιαγωγείο Κιτσίου (27-2-2019) β) 1ο Νηπιαγωγείο Αχαρνών (1-3-2019) γ)2ο Νηπιαγωγείο Παιανίας (5-3-2019) δ) 2ο Νηπιαγωγείο Καλυβίων (6-3-2019) ε) 28ο Νηπιαγωγείο Αχαρνών (7-3-2019) στ) 6ο Νηπιαγωγείο Γέρακα (14-3-2019) ζ) 1ο, 2ο, 3ο και 4ο Νηπιαγωγεία Αγίου Στεφάνου (15-3-2019)

Ημερίδα στο 1ο Δημοτικό Σχολείο Αρτέμιδος με θέμα «Μετάβαση των μαθητριών/μαθητών από το Νηπιαγωγείο στο Δημοτικό Σχολείο»(20-6-2019)

Ημερίδα στο 7ο Δημοτικό σχολείο Γέρακα με θέμα «Μετάβαση των μαθητριών/μαθητών από το Νηπιαγωγείο στο Δημοτικό Σχολείο» (Τετάρτη 19-6-2019) 

Αλλαγή ημερομηνίας υλοποίησης Επιμορφωτικής δράσης με θέμα : «Η αξιοποίηση του παραμυθιακού λόγου στη διδασκαλία της μουσικής παιδιών πρώτης σχολικής ηλικίας», (9-9-2019), ΣΕΕ κ. Αγγελάκη

Έναρξη σχολικού έτους 2019-2020. (5-9-2019), ΣΕΕ κ. Ρογάρη

Ημερίδα: Μετάβαση των μαθητών/τριών από το από το Νηπιαγωγείο στο Δημοτικό Σχολείο, (9-9-2019), ΣΕΕ κ.κ. Παπαδοπούλου, Ευθυμιοπούλου

Επιμορφωτική δράση: Μετάβαση των μαθητών/τριών από το από το Νηπιαγωγείο στο Δημοτικό Σχολείο, (10-9-2019),ΣΕΕ κ.κ. Ευθυμιοπούλου, Μανούσου

Επιμορφωτική Δράση για τη μετάβαση των μαθητών/τριών από το από το Νηπιαγωγείο στο Δημοτικό σχολείο, (9-9-2019), ΣΕΕ κ.κ. Φεγγερού, Μητρόπουλος

Επιμορφωτική δράση μετάβασης μαθητών/τριών από το από το Νηπιαγωγείο στο Δημοτικό σχολείο, (5-9-2019), ΣΕΕ Μανούσου, Φεγγερού

Επιμορφωτική δράση με θέμα : «Πρώτη Ανάγνωση», (3-9-2019), ΣΕΕ κ.κ. Ευθυμιοπούλου, Ρογάρη

Επιμορφωτική συνάντηση: Έναρξη σχολικού έτους 2019-2020, (4-9-2019), ΣΕΕ κ. Χαρίτος

Επιμορφωτική συνάντηση με θέμα:  «Έναρξη σχολικού έτους 2019-2020», (5-9-2019),ΣΕΕ κ. Χαρίτος

Επιμορφωτική συνάντηση με θέμα: «Έναρξη σχολικού έτους 2019-2020», (4-9-2019), ΣΕΕ κ. Μητρόπουλος

Επιμορφωτική συνάντηση: «Έναρξη σχολικού έτους 2019-2020», (4-9-2019), ΣΕΕ κ. Παπαχρήστος

Επιμορφωτική συνάντηση με θέμα: «Έναρξη σχολικού έτους 2019-2020»,(4-9-2019), ΣΕΕ κ. Κ. Παπαχρήστος

Επιμορφωτική συνάντηση: Έναρξη σχολικού έτους 2019-2020, (4-9-2019), ΣΕΕ κ. Μανούσου

Επιμορφωτική συνάντηση με θέμα:  «Έναρξη σχολικού έτους 2019-2020», (6-9-2019), ΣΕΕ κ. Μανούσου

Επιμορφωτική συνάντηση: «Έναρξη σχολικού έτους 2019-2020. Προγραμματισμός Παιδαγωγικού Έργου σχολικών μονάδων», (6-9-2019), ΣΕΕ κ. Παπαδοπούλου

Επιμορφωτική συνάντηση με θέμα : «Μετάβαση των μαθητών/τριών από το από τη μια βαθμίδα εκπαίδευσης στην άλλη», (10-9-2019),ΣΕΕ κ.κ. Χαρίτος, Καραγιάννη

Επιμορφωτική δράση: Η αξιοποίηση του παραμυθιακού λόγου στη διδασκαλία της μουσικής παιδιών πρώτης σχολικής ηλικίας, (9-9-2019), ΣΕΕ κ. Αγγελάκη

Συνάντηση εργασίας με Διευθυντές/ντριες Δημοτικών Σχολείων Διονύσου και Ωρωπού με θέμα: Διαχείριση των παιδιών με Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες στις Σχολικές Μονάδες (20-9-2019), ΣΕΕ κ. Παπαδοπούλου, Ατταλιώτου