Εκπαιδευτικό υλικό για εξ αποστάσεως εκπαίδευση (Για εκπαιδευτικούς ΠΕ80)

1. Διαβιβαστικό έγγραφο της Οργανωτικής Συντονίστριας Χ. Ξάνθη. Διαβάστε το, κάνοντας κλικ εδώ.
2. Έγγραφο με χρήσιμες ηλεκτρονικές διευθύνσεις για άντληση διδακτικού υλικού και χρήση εργαλείων λογισμικού για εκπαιδευτικούς ΠΕ 80. Διαβάστε το, κάνοντας κλικ εδώ.
3. Οδηγός για τον εκπαιδευτικό, ο οποίος είχε εκπονηθεί στο ΙΕΠ, για τη διδασκαλία προτεινόμενου μαθήματος (2015), με τίτλο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ- Τάξη Γ΄. Διαβάστε τον, κάνοντας κλικ εδώ.