Πόλκας Λάμπρος ΠΕ02 (Φιλολόγων)

ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ
Σχολικό έτος 2018-2019
Σχολικό έτος 2019-2020.
Σχολικό έτος 2020-2021

 


ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ:
Προσωπική ιστοσελίδα:
«Έπεα και γράμματα».
Ιστοσελίδα με υλικό από τη θητεία μου ως Σ.Ε.Ε.:
«Φιλολογικά της Ανατολικής Αττικής».
Ιστοσελίδα με υλικό για τον Φιλοσοφικό Λόγο της Γ Λυκείου:
«Φιλοσοφικός λόγος».


ΙΣΤΟΛΟΓΙΑ:
Με αναρτήσεις για θέματα έρευνας και διδασκαλίας για τα Αρχαία Ελληνικά:
«Αρχαιογνωσία και Αρχαιογλωσσία στη Μέση Εκπαίδευση»..
Με αναρτήσεις για διδακτικά σχέδια, διδακτικές πρακτικές και παιδαγωγικά θέματα:
«Γεννάδειο Πειραματικό».


ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΑ:
Με βιβλιογραφικό υλικό για τις Ψηφιακές Κλασικές Σπουδές:
«Digital Classics».
Με εικονογραφικό υλικό:
«Flickr-Lampros Polkas».


eTwinning-Twinspace:
Πρόγραμμα: «Επίκαιρα και διαχρονικά ζητήματα της φιλοσοφίας του Αριστοτέλη»..
Πρόγραμμα: «Active Citizens-Monuments-Places-City».


ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ
Ηλεκτρονική τάξη και πλατφόρμα e-me:
01 Οδυσσέας και Ναυσικά: το κείμενο και οι εικόνες του
και (με λογαριασμό στο ΠΣΔ)  στην πλατφόρμα e-me
02 Εμείς και οι ξένοι τις μέρες του κορονοϊού
και (με λογαριασμό στο ΠΣΔ) στην πλατφόρμα e-me


Πόροι για τη διδασκαλία:
«Φιλολογικά της Ανατολικής Αττικής».