• minedu logo transp new

    Η Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής έχει την έδρα της στην Αθήνα, Αναστασίου Τσόχα 15-17 και είναι αρμόδια για θέματα Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του νομού Αττικής. Έχει υπό την εποπτεία της 3.564 σχολικές μονάδες και ειδικότερα 2.548 σχολεία πρωτοβάθμιας και 1.016 σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

    Από την 1η Απρίλιου του 2019, Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης Αττικής είναι ο Δρ. Κόσυβας Γεώργιος, εκπαιδευτικός Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης κλάδου ΠΕ03 (ΑΔΑ: ΩΩΤΗ4653ΠΣ-ΒΔ3).

Π

Δ

Ε

 

Α

τ

τ

ι

κ

ή

ς

Phonebook-icon32x32  maps-icon32x32  rss-icon48x48

Γραμμή Βοηθείας

help line

safe line

SaferInternet4Kidslogo

sos-line

S

@

f

e

r

 

I

n

t

e

r

n

e

t

Πέμπτη, 23 Οκτωβρίου 2014 13:30

Χαιρετισμός Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης Αττικής, κυρίου Δημητρίου Γκίνη, στο 7ο Πανελλήνιο Συνέδριο του Ελληνικού Ινστιτούτου Εφαρμοσμένης Παιδαγωγικής και Εκπαίδευσης

  Χαιρετισμός  Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης Αττικής, κυρίου Δημητρίου Γκίνη, στο 7ο Πανελλήνιο

Συνέδριο του Ελληνικού Ινστιτούτου Εφαρμοσμένης Παιδαγωγικής και Εκπαίδευσης,  με θέμα

«Μεγάλοι  Έλληνες και Κύπριοι Παιδαγωγοί από την Αρχαιότητα έως Σήμερα: Εκπαιδευτική Συμβολή και

Παιδαγωγική Μνήμη» (10-12/10/2014)

 

     Ο κεντρικός λόγος της παιδείας σε μια δημοκρατική κοινωνία είναι αναμφισβήτητος. Κι αυτό γιατί «εκ των γραμμάτων γεννάται η προκοπή με την οποίαν λάμπουν τα ελεύθερα έθνη», κατά τον πρόδρομο της Eθνεγερσίας, Ρήγα Φεραίο.

     Θεωρώ, λοιπόν, εξαιρετική την πρωτοβουλία διοργάνωσης του παρόντος συνεδρίου με θέμα την εκπαιδευτική συμβολή μεγάλων Ελλήνων και Κυπρίων παιδαγωγών, καθώς μας παρακινεί να ταξιδέψουμε σε μια συναρπαστική ελληνική διαδρομή, με πρόσωπα, ιδέες, μεθόδους παγκόσμιας ακτινοβολίας και μοναδικής προσφοράς στην εκπαίδευση, την παιδεία, την παιδαγωγική, τη μόρφωση, την καλλιέργεια, τον πολιτισμό.

     Ο όρος «Παιδαγωγική» εμφανίζεται για πρώτη φορά στην ελληνική αρχαιότητα και συνδέεται με την αρχαία ελληνική λέξη «παῖς». Σημαίνει, αρχικά, όχι την επιστήμη αλλά την «τέχνη της ανατροφής των παιδιών». Από την αρχική αυτή ερμηνεία μέχρι και τη συγκρότησή της ως επιστήμη, η παιδαγωγική ακολούθησε μια μακρά πορεία στη διάρκεια των αιώνων, κατά τoυς οποίους διατυπώθηκαν ποικίλες παιδαγωγικές θεωρίες.

      Η αφετηρία της ιστορίας της αγωγής ταυτίζεται με την αφετηρία του ανθρώπινου πολιτισμού. Ιδιαίτερα δε η ιστορία της ελληνικής αγωγής κατά την αρχαιότητα θεωρείται ως η κοινή αφετηρία για την εξέλιξη της παιδαγωγικής σκέψης στον επονομαζόμενο δυτικό κόσμο.

      Αναφέρω ενδεικτικά τον περίφημο ομηρικό στίχο « αἰὲν ἀριστεύειν καὶ ὑπείροχον ἔμμεναι ἄλλων», που τόσο εύγλωττα καταδεικνύει το σκοπό της αγωγής στους ομηρικούς χρόνους, το ιδεώδες του «καλοῦ κἀγαθoῦ» πολίτη της κλασικής Αθήνας με το οποίο προβάλλεται η ανάγκη ισόρροπης ανάπτυξης σώματος και πνεύματος με παράλληλη έμφαση στη δημοκρατική αγωγή και, φυσικά, τη ρήση του μεγάλου δασκάλου των αιώνων, Σωκράτη, «Ἓν οἶδα ὅτι οὐδὲν οἶδα» που διακηρύττει την αξία της επίπονης και διαρκούς ενασχόλησης με την αναζήτηση της αλήθειας. Άλλωστε, όπως είναι ευρέως γνωστό, η μαιευτική μέθοδος διδασκαλίας του Σωκράτη και η συνεπακόλουθη αυτενεργός συμμετοχή του μαθητή στη διαδικασία της μάθησης αποτελούν σήμερα θεμελιώδεις διδακτικές αρχές.

     Ο Πλάτων, μαθητής του Σωκράτη και βαθιά επηρεασμένος από το δάσκαλό του,  στο κύριο πλαίσιο της φιλοσοφίας του  θέτει την ανατροφή των νέων και την παιδεία. Δίκαια πολλοί μελετητές προσδιορίζουν την Πλατωνική φιλοσοφία παιδαγωγική!  Μέσα από τα αριστουργήματα «Πολιτεία», «Νόμοι», «Τίμαιος», στόχος του  είναι η διαπαιδαγώγηση, η μέγιστη βελτίωση του ανθρώπου και η επίτευξη του αγαθού η οποία κατακτάται με την αρμόζουσα ανατροφή και παιδεία!

     Αλλά και ο μαθητής του Πλάτωνα, ο Αριστοτέλης, αναμφίβολα ο συστηματικότερος και μεθοδικότερος νους της αρχαιότητας, ο τρίτος του μεγάλου τριπλού αστερισμού της αρχαιοελληνικής σοφίας που έθεσε τα φιλοσοφικά θεμέλια του δυτικού πολιτισμού, εκφράζει τις παιδαγωγικές του αντιλήψεις κυρίως στα έργα του «Πολιτικά» και «Ηθικά Νικομάχεια» πρεσβεύοντας ότι σκοπός της αγωγής είναι η καλλιέργεια της αρετής που οδηγεί στον ευδαίμονα βίο.

     Η σπουδαιότητα αυτών των παιδαγωγικών αρχών αποδεικνύεται από τη διαχρονικότητά τους και το βαθμό στον οποίο επηρέασαν τους μετέπειτα παιδαγωγούς.

     Αξίζει να αναφερθούμε στις παιδαγωγικές σκέψεις που μνημονεύονται στο σύγγραμμα του Χαιρωνέως φιλοσόφου Πλουτάρχου, «Περί παίδων αγωγής», στο πλούσιο περί αγωγής συγγραφικό έργο των Πατέρων της Εκκλησίας, και, φυσικά, στην τεράστια συμβολή εξεχόντων εκπροσώπων του Νεοελληνικού Διαφωτισμού – Αδαμάντιου Κοραή, Ιώσηπου Μοισιόδακα, Ρήγα Φεραίου κ.α.

      Οι εκλεκτοί εισηγητές θα αναφερθούν εκτενώς στη συμβολή όλων αυτών στη σύγχρονη παιδαγωγική επιστήμη αλλά και στην αξιόλογη συνεισφορά των παιδαγωγών του 20ου αιώνα, (Γληνός, Δελμούζος, Τριανταφυλλίδης, Παπανούτσος κ.α.). Φωτεινά μυαλά, παιδαγωγοί που δεν υπολόγισαν δυσκολίες και προσωπικό κόστος και καθιέρωσαν λαμπερές πρακτικές για τους εκπαιδευτικούς, τους πολίτες, μέσα από προοδευτικές ιδέες.

     Ας μη λησμονήσουμε να αναφερθούμε στη θαλασσοφίλητη Κύπρο που έχει να αναδείξει μέγιστες φωτεινές προσωπικότητες στο χώρο της Παιδείας και της Παιδαγωγικής. Θα ακούσετε για το Ζήνωνα από το Κίτιο της Λάρνακας, δημιουργό της φιλοσοφικής σχολής του στωικισμού, το μαθητή του Περσαίο, στωικό φιλόσοφο και γεωμέτρη, για τον μαθηματικό διανοητή των σπειροειδών καμπύλων, τον Περσέα, αλλά και δεκάδες άλλους αρχαίους, νεότερους αλλά και σύγχρονους.

    Εν κατακλείδι, επιθυμώ να τονίσω ότι θεωρώ αυτό το Συνέδριο ιδιαίτερα σημαντικό και ελπιδοφόρο, αφού μπορεί να συνθέσει ιδέες, προτάσεις, μεθόδους,  ώστε η Εκπαίδευση και η Παιδαγωγική στη σύγχρονη Ελλάδα, να μην εξαντλείται στο ένδοξο οικουμενικό χτες, αλλά στον τρόπο με τον οποίο θα βελτιώσει το σήμερα για τα παιδιά μας, τους δασκάλους, την κοινωνία, τη δημοκρατία, την Ελλάδα, τους Έλληνες!!!...

    Επιτρέψτε μου να κλείσω με τη φράση της διάσημης Ελληνίστριας, JaquelinedeRomilly (Ζακλίν ντε Ρομιγύ): «Όποιος σκέπτεται σήμερα, σκέπτεται Ελληνικά, έστω κι αν δεν το υποπτεύεται».

     Σας ευχαριστώ και σας εύχομαι καλή επιτυχία στις εργασίες του Συνεδρίου σας!!