Παρεμβατικές Δράσεις για Πρακτικές Σχολικής Καθημερινότητας

Θεματικοί Επιμορφωτικοί Κύκλοι

  Available courses

  Αξιοποιώντας την αφήγηση των λαϊκών παραμυθιών και των μύθων στη σχολική τάξη

  Αξιοποιώντας την αφήγηση των λαϊκών παραμυθιών και των μύθων στη σχολική τάξη

  1η Θ.Ε.: Τετάρτη 15/01/2020 (16:30-21:30)2η Θ.Ε.: Τετάρτη 22/01/202...
  Course

  Σύγχρονες διδακτικές προσεγγίσεις στο μάθημα της Ιστορίας

  Σύγχρονες διδακτικές προσεγγίσεις στο μάθημα της Ιστορίας

  1η Θ.Ε.: Πέμπτη 16/01/2020 (16:30-21:30)2η Θ.Ε.: Πέμπτη 23/01/2020 ...
  Course

  Ο πολυδιάστατος ρόλος της Φυσικής Αγωγής στην Εκπαίδευση

  Ο πολυδιάστατος ρόλος της Φυσικής Αγωγής στην Εκπαίδευση

  1η Θ.Ε.: Τρίτη 14/01/2020 (16:30-21:30)2η Θ.Ε.: Τρίτη 21/01/2020 (1...
  Course

  Έν-τεχνες προσεγγίσεις στη διδακτική πράξη

  Έν-τεχνες προσεγγίσεις στη διδακτική πράξη

  1η Θ.Ε.: Σάββατο 18/01/2020 (09:00-14:00)2η Θ.Ε.: Σάββατο 25/01/202...
  Course

  Προσεγγίζοντας την εκπαίδευση για την Αειφορία

  Προσεγγίζοντας την εκπαίδευση για την Αειφορία

  1η Θ.Ε.: Τρίτη 14/01/2020 (16:30-21:30)2η Θ.Ε.: Τρίτη 21/01/2020 (1...
  Course

  Η επιχειρηματολογία στη διδακτική πράξη. Αναπτύσσοντας τον κριτικό στοχασμό, την προφορική και γραπτή έκφραση και τις επικοινωνιακές δεξιότητες των μαθητών

  Η επιχειρηματολογία στη διδακτική πράξη. Αναπτύσσοντας τον κριτικό στοχασμό, την προφορική και γραπτή έκφραση και τις επικοινωνιακές δεξιότητες των μαθητών

  1η Θ.Ε.: Τρίτη 24/01/2020 (16:30-21:30)2η Θ.Ε.: Τρίτη 31/01/2020 (1...
  Course

  Ειδική Αγωγή και Ενταξιακή Εκπαίδευση: Αξιολόγηση αναγκών και αποτελεσματικές παρεμβάσεις

  Ειδική Αγωγή και Ενταξιακή Εκπαίδευση: Αξιολόγηση αναγκών και αποτελεσματικές παρεμβάσεις

    1η Θ.Ε.: Πέμπτη 06/02/2020 (16:30-21:30)2η Θ.Ε.: Πέμπτη 13/0...
  Course

  Η ψηφιακή τεχνολογία ως εργαλείο εισαγωγής της καινοτομίας στην εκπαιδευτική κοινότητα

  Η ψηφιακή τεχνολογία ως εργαλείο εισαγωγής της καινοτομίας στην εκπαιδευτική κοινότητα

  1η Θ.Ε.: Δευτέρα 13/01/2020 (16:30-21:30)2η Θ.Ε.: Δευτέρα 20/01/202...
  Course