Διαδικτυακές Επιμορφώσεις ΠΔΕ Αττικής

Στον επόμενο σύνδεσμο περιλαμβάνονται οι διαδικτυακές επιμορφώσεις της ΠΔΕ Αττικής, καθώς και επιμορφωτικό υλικό στις αντίστοιχες διευθύνσεις.

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΕΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΠΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ