3η Ενότητα

Κεφάλαιο 13 : Οι κλασματικοίαριθμοί Εισαγωγή στα κλάσματα: https://phet.colorado.edu/el/simulation/legacy/fractions-intro Προσομοίωση του Phet απαιτεί κατέβασμα και java πολύ καλό εργαλείο. *** Δημιουργία κλάσματος: https://phet.colorado.edu/el/simulation/legacy/build-a-fraction Προσομοίωση του Phet απαιτεί κατέβασμα και java *** Συμπληρωματικές δραστηριότητες για όλη την ενότητα των κλασμάτων:  https://www.geogebra.org/m/E5apaadm *** Κεφάλαιο 14 : Κλάσματαμεγαλύτερα της ακέραιης μονάδας http://demonstrations.wolfram.com/search.html?query=fractions Συλλογή εφαρμογών για τα κλάσματα απαιτεί εγκατάσταση ειδικού εργαλείου * Ψηφιακά εργαλεία για τα κλάσματα: https://phet.colorado.edu/en/simulation/fraction-matcher Προσομοιώσεις του Phet απαιτούν κατέβασμα και java *** Κεφάλαιο 15 : Το κλάσμα ωςπηλίκο διαίρεσης Ο ρητός ως πηλίκο. : http://photodentro.edu.gr/aggregator/lo/photodentro-lor-8521-6485 Πρόκειται γιαδραστηριότητα όπου ο μαθητής χωρίζοντας πίτσες σε ίσα μέρη λύνει ένα πρόβλημαπου τον βοηθά στο να εμβαθύνει στην έννοια του ρητού ως πηλίκου και στην… Διαβάστε περισσότερα

Συνέχεια ανάγνωσης

2η Ενότητα

Κεφάλαιο 8: Η πρόσθεση και ηαφαίρεση στους φυσικούς αριθμούς Πρόσθεση και αφαίρεση_2: http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/4315?locale=el Μικροπείραμα για πράξεις αριθμών με ανάλυση. To μικροπείραμα έχει δημιουργηθεί με χρήση ψηφιακών εργαλείων (Flash). * Αφαίρεση με πρόσθεση:  http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/4347?locale=el Μικροπείραμα για πράξεις μεταξύ αριθμών με ανάλυσή τους . To μικροπείραμα έχει δημιουργηθεί με χρήση ψηφιακών εργαλείων (Flash). * Συμπληρωματικά: Πρόσθεση Φυσικών αριθμών: https://www.geogebra.org/m/mzjuhVAf   Αφαίρεση Φυσικών αριθμών: https://www.geogebra.org/m/EperbXYW Τεστ: https://www.geogebra.org/m/WxF4geyc Κεφάλαιο 9: Ο πολλαπλασιασμός στους φυσικούς αριθμούς Πολλαπλασιασμός με πρόσθεση:  http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/1834?locale=el Μικροπείραμα για την διερεύνηση της πράξης του πολλαπλασιασμού. To μικροπείραμα έχει δημιουργηθεί με χρήση εργαλείων αναπαράστασης των αριθμών στον ψηφιακό άβακα (Flash) * Διαγωνισμός για τον πολλαπλασιασμό: http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/1835?locale=el Μικροπείραμα για την διερεύνηση ιδιοτήτων του πολλαπλασιασμού. To μικροπείραμα έχει δημιουργηθεί… Διαβάστε περισσότερα

Συνέχεια ανάγνωσης

1η Ενότητα

Κεφάλαιο 4 : Οι φυσικοί αριθμοί Λάθος στην Πληκτρολόγηση:  http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/3758?locale=el Oι μαθητές ψάχνουν να βρουν το λάθος που έχει γίνει στην πληκτρολόγηση κατά τον υπολογισμό ενός αριθμού. ** Μικροπείραμα για τη γραφή μεγάλου αριθμού με μεικτή γραφή, τον νοερό υπολογισμό γινομένου του επί έναν αριθμό και την αξία θέσης των ψηφίων του. Το μικροπείραμα έχει δημιουργηθεί με την εφαρμογή Adobe Flash Player.  Ο πιο μεγάλος τετραψήφιος αριθμός: http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/3751?locale=el    Οι μαθητές προσπαθούν να συνθέσουν το μεγαλύτερο τετραψήφιο αριθμό, αν έχουν συγκεκριμένο αριθμό διαθέσιμων πούλιων σε άβακα ** Μικροπείραμα για τη διάταξη αριθμών μέχρι το 7.000. Το μικροπείραμα έχει δημιουργηθεί με την εφαρμογή Geogebra. Κεφάλαιο 5: Αξία θέσης ψηφίου στους φυσικούς αριθμούς… Διαβάστε περισσότερα

Συνέχεια ανάγνωσης

Θέατρο στην εκπαίδευση

Την Τετάρτη 19 Δεκεμβρίου, πραγματοποιήθηκε συνάντηση συνεργασίας των Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου του 2ου ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Αττικής, με εκπροσώπους της επιστημονικής ένωσης “Πανελλήνιο Δίκτυο για το Θέατρο στην Εκπαίδευση” και του Γραφείου της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες στην Ελλάδα (Υ.Α.). Στο πλαίσιο αυτής της συνάντησης έγινε ενημέρωση για το πρόγραμμα: “Κι αν ήσουν εσύ; – ένα πρόγραμμα ευαισθητοποίησης στα ανθρώπινα δικαιώματα και σε θέματα προσφύγων με βιωματικές δραστηριότητες, τεχνικές θεάτρου και εκπαιδευτικού δράματος” https://www.humanrights.theatroedu.gr/, αλλά και τις άλλες δράσεις του Δικτύου για το Θέατρο στην Εκπαίδευση. http://www.theatroedu.gr 

Συνέχεια ανάγνωσης

Επιμορφωτικές Ημερίδες-ΥΠ.Π.Ε.Θ. Ενημερωτικό υλικό/βίντεο

Α. ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Επιμορφωτική ημερίδα με θέμα: «Παρουσίαση του νέου εκπαιδευτικού πακέτου των Μαθηματικών της Ε΄ τάξης του Δημοτικού Σχολείου (Βιβλίο μαθητή/μαθήτριας και Οδηγός εκπαιδευτικού)» (30-10-18)

Συνέχεια ανάγνωσης

Συναντήσεις γνωριμίας και εργασίας με τους / τις Διευθυντές / Διευθύντριες Προϊσταμένους / Προϊσταμένες Σχολικών Μονάδων Β΄ Αθήνας

Στο πλαίσιο της συνεργασίας του 2ου Περιφερειακού Κέντρου Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού (ΠΕ.ΚΕ.Σ.) Αττικής με τους Διευθυντές και τις Διευθύντριες, Προϊσταμένους και  Προϊστάμενες  των Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Ε.Κ., {Σχετ. Ν.  4547/2018, (ΦΕΚ 102/14.06.2018, τ. Α΄), Υ.Α. με αριθμ. Φ.351.1/49/167596/Ε3/8-10-2018, (ΦΕΚ 4511/15-10-2018, τ. β΄)}, οι Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου διοργανώνουν συναντήσεις γνωριμίας και εργασίας με τους Διευθυντές/ντριες Προϊσταμένους/νες  των Σχολικών Μονάδων παιδαγωγικής τους ευθύνης, όπως αυτές αναφέρονται στην Απόφαση  ανάθεσης της παιδαγωγικής και επιστημονικής ευθύνης της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής (αριθμ. Φ.33/18809/16.11.2018 -ΑΔΑ: ΩΔΝΛ4653ΠΣ-53Σ) Θέμα Συναντήσεων :  «Πλαίσιο λειτουργίας του ΠΕ.ΚΕ.Σ. και συνεργασία με τα σχολεία»,  O προγραμματισμός των συναντήσεων έχει ως εξής: Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Δευτέρα 26… Διαβάστε περισσότερα

Συνέχεια ανάγνωσης

Ημερίδα για θέματα δικαιωμάτων προστασίας των παιδιών

Το Ινστιτούτο Επιμόρφωσης του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης στα πλαίσια της αποστολής του διοργανώνει ημερίδα με τίτλο “Τα Παιδιά που Υπόσχονται: Δημόσιες Πολιτικές Προστασίας Ανηλίκων και Κοινωνικό Πλαίσιο Υποστήριξης”  Η σχετική πρόσκληση: Ημερίδα_Τα_παιδιά_που_υπόσχονται

Συνέχεια ανάγνωσης

Ανάθεση Παιδαγωγικής & Επιστημονικής Ευθύνης

Με την Απόφαση Φ.33/18809/16-11-2018 του Περιφερειακού Διευθυντή Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής, ανατέθηκε η Παιδαγωγική και Επιστημονική Ευθύνη Σχολικών Μονάδων και ΕΚ σε Συντονιστές /Συντονίστριες Εκπαιδευτικού Έργου του 2ου Περιφερειακού Κέντρου Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού της  Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής. Απόφαση Ανάθεσης Παιδαγωγικής & Επιστημονικής Ευθύνης 2ο ΠΕ.Κ.Ε.Σ.

Συνέχεια ανάγνωσης

Eκδήλωση με θέμα τη Βιώσιμη Ανάπτυξη.

Η εκδήλωση για την Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση, με θέμα τους 17 Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης που αρχικά είχε προγραμματιστεί για τις 23 Οκτωβρίου, θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 22 Νοεμβρίου. Η καινούρια πρόσκληση Η αρχική πρόσκληση

Συνέχεια ανάγνωσης